GİRİŞ HAKKIMIZDA TEKNİK ÜRÜNLER REFERANS FİYAT

İLETİŞİM

 

 

TEKNİK BİLGİ

 

>>       YVV (NYY) TS 212 İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ

>>       İLETKEN KESİTLERİNE GÖRE KULLANILACAK GAZ BORUSU ÇAPLARI

>>       KABLOLARIN COS j'ye GÖRE YÜKLENMELERİ

>>       ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA VE İLETKEN SEÇİMİ

>>       0,6/1 kV. YALITKANLI KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAXİMUM MESAFELER

>>       ÇELİK ÖZLÜ ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özellikleri)

>>       TAM ALİMİNYUM İLETKENLER (Yapı, Mekanik ve Elektrik Özelikleri

>>       BUZ YÜKÜ BÖLGELERİNE GÖRE İLETKENLERİN MÜŞTEREK HAT ÇEKME KUVVETLERİ

>>       TRAFO GÜCÜNE GÖRE KULLANILACAK MALZEME SEÇİMİ

>>       ALÇAK GERİLİM HAVAİ HAT ŞEBEKESİ GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

>>       OG. GERİLİM DÜŞÜMÜ VE GÜÇ KAYBI HESABI

>>       AYDINLATMA HESAPLARI GERİLİM TABLOSU

>>       EŞZAMANLILIK KATSAYISI

>>       Cosu (0,44-0,97)'nin Tanu Değerleri

>>       KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEME SEÇİM CETVELİ

>>       KONTAKTÖR SEÇİM TABLOSU

>>       TRAFO KAYBI

>>       İZOLATÖR DEMİRLERİ

>>       AG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       OG. Şebekelerinde İzolatör ve Demiri Seçimi

>>       MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK

>>       A.G. DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CET

>>       TRANSFORMATÖR DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       III. BUZ YÜKÜ BÖLGESİNDE 3xSW St-Al İLETKENLİ DEMİR TAŞIYICI DİREKLERİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       TAŞIYICI TRAVERSLER

>>       DURDURUCU DİREKLER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       DURDURUCU TRAVERSLER

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

>>       (N) ve (Z) DİREKLERİNİN DİĞER KARAKTERİSTİKLERİ

>>       SEKSİYONER ALT TRAVERSLERİ

>>       ASCII KARAKTER KODLARI TABLOSU

>>       YAZI TİPLERİ

>>       AG. TRAVERSLER

 

YAZI TİPLERİ

 
Symbol 1234567890*-qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç.          
1234567890*-QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİ,ZXCVBNMÖÇ.         
Unıversal
Math1 Bt
1234567890*-qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç.        
1234567890*-QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİ,ZXCVBNMÖÇ.       
Commercial 1234567890*-qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç.    
1234567890*-QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİ,ZXCVBNMÖÇ.       
Wingdings 1234567890*-qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç.
1234567890*-QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİ,ZXCVBNMÖÇ. 
Wingdings3 1234567890*-qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç.  
1234567890*-QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİ,ZXCVBNMÖÇ.   
Symath
1234567890*-qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç.

1234567890*-QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİ,ZXCVBNMÖÇ. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________